blank

Proje Yönetimi

ERPEK Mühendislik tarafından sunulan proje yönetimi risk azaltma, kaliteyi güvence altına alma ve projenizin zamanında ve bütçeye uygun tamamlanmasını sağlamaktadır.

• Proje yönetim sürecinde diğer bileşenleri koordine eden ve düzenleyen temel proses ve taslak sağlanır.
• Süreç boyunca projenin geçeceği farklı adımlarda karar verme aşamasında rehberlik sağlanır.
• Proje güvence kontrolleri projenin başlatılmaya hazır olup olmadığını değerlendirmek ve de proje ekibinin yüksek kalitede karar alma ve yürütmesine yardımcı olmak için kullanılmaktadır.
• Organizasyonel yetenek insanlara, proseslere ve uygulamalara bakarak organizasyon planları yapmayı, personel kazanmayı ve de etkili bir proje ekibi geliştirmeyi ve liderlik etmeyi sağlar.
• Proje ekibi projenin planlanması ve yürütülmesini çeşitli araçlara, politika, standart, prosedür uygulamalarına, en iyi uygulamalara ve destekleyici proseslere göre şekillendirir.