Please Select Language
  • Türkçe
  • English
  • Русский
  • Русский

Madeni Yağ Geri Kazanım

Proses ve Teknoloji

Proses ve Teknoloji
Tipik bir tekrar rafinasyon prosesi aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

Ön-işlem:
Atık yağın filtrasyonu ve dekantasyon yöntemi ile susuzlaştırılması.


Susuzlaştırma:
Suyun ve hafif hidrokarbonların distilasyon yöntemi ile ayrılması.

Dizel ayrımı:
Dizel fraksiyonunun (C7 – C12) distilasyon yöntemi ile ayrılması.

Asfalt ayrımı:
Asfalt fraksiyonunun ince film buharlaştırıcı ile ayrılması. Yüksek sıcaklık ve vakum gerektirmektedir.

Son işlem:
Suyun, hafif hidrokarbonların ve asfalt fraksiyonun ayrılmasından sonra atık yağın çözücü ekstraksiyonu veya hidrojenasyon yöntemi ile kimyasal işleme tabi tutulması.

Fraksiyonlandırma:
Baz yağın kaynama noktası farklılıklarına göre farklı fraksiyonlarının elde edilmesi.